VayDi

Đây là ứng dụng cung cấp vay cá nhân chuyên nghiệp
cho người Việt Nam.Bạn sẽ được nhận tiền mặt ngay lập
tức chỉ bằng cách nhấp vào ứng dụng để đăng ký
mà không bị giới hạn bởi bất kỳ nguyên nhân nào.

Cài đặt như thế nào?

Tải ứng dụng Vaydi xuống và đăng ký ngay lập tức;

phê duyệt nhanh chóng bằng cách gửi thông tin đơn giản;

có nhiều kênh sẵn sàng để giải ngân ngay lập tức

Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện được ước mơ sớm hơn;

thiết lập 1 thẻ tín dụng tốt bằng cách thanh toán đúng hạn.

chi tiết liên hệ

Điện thoại: